historia das actividades da escola

historia de 24 anos de organización de  proxectos, eventos e actividades 

Ribeira

Sacra

Jazz

Orquestra

RSJO

Orquestra Nenos No Jazz no Festival Internacional de Jazz Imaxinasons de Vigo

  A Tempo Escola de Música

Praza A Castaña, nº 2- baixo

             Pontevedra

 986 84 41 04-652 40 39 40

   atempo.org@gmail.com

    

Centro subvencionado pola  Deputación de Pontevedra

Centro subvencionado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Contratación: 653366208

Naima Acuña
Nenos No Jazz
Alberto Conde
Tom Risco-Jacobo de Miguel
Escola de Música Municipal de A Coruña
St James Street Band