Libros-partituras

 

TORREBRUNO Método per xilofono e marimba. Ed. Recordi

20 euros. Usado

METHOD OF MOVEMENTO FOR MARIMBA by Leigh Howard S. Usado

17 euros

ESTUDIOS PARA BATERIA Vol. 1. Dante de Agostini. Usado

13 euros

PRIMARY HANDBOOK FOR MALLETS by GARWOOD WHALEY. Usado

8 euros

 

IMAGE 20 Children´s Songs for Marimba. BART QUARTIER. Usado

5 euros

MASTER STUDIES by Joe Morello. Modern Drummer Publications, Inc. Usado

7 euros

SIMPLE SOLOS FOR MALLETS by THOMAS A. BROWN. Kendor Music Inc. Usado

4 euros

PERCUSION TIMBALES 1 de F. Xavier Joaquin Catalana   

D´e Ediccións Musicals. Usado

3 euros

PERCUSSION STUDIO.  Sudies for Snare Drum Vol 2: Shifts of Accent. SIEGFRIED FINK. Elite Edition. Usado

4 euros

PERCUSSION STUDIO.  Sudies for Snare Drum Vol 3: Progressive Studies. SIEGFRIED FINK. Elite Edition. Usado

4 euros

  A Tempo Escola de Música

Praza A Castaña, nº 2- baixo

             Pontevedra

 986 84 41 04-652 40 39 40

   atempo.org@gmail.com

    

Centro subvencionado pola  Deputación de Pontevedra

Centro subvencionado pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Contratación: 653366208

Naima Acuña
Nenos No Jazz
Alberto Conde
Tom Risco-Jacobo de Miguel
Escola de Música Municipal de A Coruña
St James Street Band